Digital marknadsföring – öka förståelsen

Nyligen anslöt jag till ett community på Facebook där vi diskuterar digital marknadsföring. En hel del av de inläggen jag sett handlar om utmaningarna i att sköta företags digitala kanaler, framför allt sociala medier men även andra. Utmaningarna ligger ofta i förståelsen för tiden det ibland kan ta för att uppnå resultat och ofta vill man se snabbare resultat av framför allt, försäljningen.

Självklart kan rådande omständigheter sätta en viss press på att öka intäkterna snabbare men jag har hört liknande utmaningar nämnas  även innan världen drabbades av pandemin. Mitt syfte med detta inlägg är att göra det jag kan för att försöka öka förståelsen för den digitala marknadsföringen. 

De sociala kanalerna kan öka försäljningen men de är inte direkta köpkanaler. För att kunna öka försäljningen genom de sociala kanalerna så krävs det ett visst arbete och tiden det tar varierar beroende på många olika faktorer. Och samma gäller för nyhetsbrev, att skapa material som leder till försäljning kräver sitt förarbete.

Traditionell marknadsföring 

Om vi tittar på traditionell marknadsföring så görs det en marknadsplan, sätts en budget, och det skapas material. Detta för att synas under en viss tid, i en viss kanal för ett visst pris för en, oftast, väldigt bred målgrupp. 

Om reklamen inte flyger så kan den inte stoppas, fakturan är förmodligen redan skriven, budgeten nådd och kanske kan man aldrig fullt ut se om det är just den marknadsaktiviteten som bidragit till resultatet. 

Digital marknadsföring 

I digital marknadsföring kan man med en relativt låg budget testa olika former av innehåll på specifika målgrupper för att sedan analysera och utvärdera resultatet. En kampanj som körs i sociala kanaler kan mätas i realtid och skulle den gå åt helt fel håll, så kan man avbryta den. 

När man vet vad som fungerar bäst kan man öka budgeten ytterligare och testa vidare för att i slutänden se vilket som ger bäst avkastning på investeringen men för att veta vad som fungerar bäst, krävs det tid för testning, uppföljning, analys och utvärdering

Rätt budskap i rätt tid till rätt målgrupp 

Sociala medier är översvämmat med budskap från alla håll och kanter och att komma med vilket budskap som helst fungerar sällan bra. Så innan man börjar mäta tillväxt och prestanda behöver man ta reda på vilket budskap man ska ha i sin kommunikation.  

Att stöta på någon för första gången och att stöta på någon man träffat flera gånger tidigare har betydelse för hur man beter sig, eller hur?  

Samma gäller i de digitala kanalerna, det krävs någon form av “lära-känna-process”. Detta gäller de flesta varumärke då den yngre generationen inte hört talas om vissa av de varumärken som är självklara för den äldre. Med andra ord, det handlar om att ha rätt budskap, vid rätt tillfälle till rätt målgrupp. 

Därför krävs det undersökning och förarbete på vad som behövs sägas och göras rent taktiskt för att få människor att återvända eller få in fler kunder till sin affär.  

För att få en trovärdighet så måste tid ges för att kunna ta reda på vilken kommunikation som ska användas och då skapas bättre förutsättningar för att förbätta resultat och öka försäljningen. 

Mer förståelse för den digitala processen 

I de fall där uppdragsgivaren inte ger tid till förarbetet så finns risken att resultatet inte blir som önskat i de sociala kanalerna, detta kan skapa en frustration för både uppdragsgivare och uppdragstagare.  

Anledningen till att tid inte ges kan bero på bristfällig förståelse och kunskap för den digitala processen men det kan också bero på att det inte alltid är så enkelt för uppdragstagaren att ge ett tidsperspektiv på när resultatet faktiskt kan uppnås.  

Arbetar man som ansvarig med ett uppdrag där målet är att öka försäljningen så kan det ta tid av flera anledningar. Många faktorer kan spela in som till exempel antal medarbetare, kompetens, aktiviteter i andra kanaler, budget, produkten, priset eller yttre faktorer som sker i världen, för att nämna några. 

Ingen kan allt men om alla bidrar med sin kunskap, traditionell som ny, och om vi sprider mer förståelse för den digitala marknadsföringen så kan vi tillsammans säkert skapa de bästa resultaten. 

Vad tror du, håller du med? Skriv en kommentar här nedanför.

Caroline Hjort

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *