I REALITETEN OCH GDPR

GDPR

I Realiteten tillämpar GDPR. Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) in och ersatte PUL. Denna lagen gäller inom EU/EES.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, , gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Vi på I Realiteten kan komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookies information.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan I Realiteten komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

I Realiteten har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

VARFÖR VI SAMLAR IN UPPGIFTERNA

  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice och i våra konton i sociala medier.

SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

I Realiteten värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

RÄTT TILL INFORMATION OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL

Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till oss genom den e-postadress som anges längst ner, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, attI Realiteten ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera Personuppgifter som är inkorrekta.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

KONTAKTINFORMATION

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter ärI Realiteten. Om du har frågor rörande hurI Realiteten behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta I Realiteten via e-post (irealiteten.analys@gmail.com) eller via post:

I Realiteten Digital Analys & Strategi

Caroline Hjort

Rälsvägen 12

245 63 Hjärup

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

I Realiteten kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig påI Realiteten webbsidor.

Senast uppdaterad: 2021- 04-13

Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen