Digitala tjänster

I Realiteten – en digital byrå som erbjuder tjänster inom webb, sociala medier och analys. 

Jag kan skräddarsy paket efter dina behov. Här nedan kan du se olika arbetsuppgifter jag skulle kunna göra för dig som anställd eller som konsult.

Jag är öppen för att diskutera det som passar oss båda bäst, beroende på uppdraget. Hör av dig om du är intresserad av ett prisförslag.

Webbsida

Genom kunskap om SEO/sökoptimering, UX, webbdesign och webbutveckling skapar jag bättre förutsättningar för att ni ska synas på webben och på så sätt nå ut till er målgrupp och vidare öka er lönsamhet.

Vid analys av en hemsida har jag alltid utgångspunkt från målgruppen och kundresan. Utifrån analysen kan jag komma med rekommendationer på förbättringsåtgärder.

 • Okulär analys – struktur, tillgänglighet & användarvänlighet
 • Innehållsanalys – bild, text och knappar med tydliga uppmaningar 
 • Identifierar sökord – sökordsanalys vid behov
 • On- & off-page analys  
 • Sökordsoptimering
 • Kontinuerlig uppdateringar av information och nyheter på sidan

Sociala medier

Att synas i olika sociala medier är idag ett måste för att sprida sitt varumärke och budskap till fler. Jag kan hjälpa Er att komma igång och sätta hållbara strategier för Era sociala mediekanaler.

Genom att utgå från kundresan kan jag hjälpa er med att:

 • Sätta upp profiler på Facebook, Instagram, Pinterest & LinkedIn.
 • Ge förslag på innehåll i organiska flödet 
 • Implementera Facebook pixeln på webbsida
 • Ge förslag på annonsering på Facebook & Instagram
 • Ge förslag på målgruppsuppsättning i Facebook Business Manager.
 • Lära er förstå datan i analysverktygen
 • Förstå vad du ska optimera dina annonser efter – utgår från kundresans olika faser
Tillägstjänster;
 • Ge förslag på innehåll – media & copy – anpassat efter målgruppen
 • Vid behov kan jag även skapa innehåll

Analys & Mål

Fördelen med att annonsera och marknadsföra digitalt är att man kan mäta resultaten i realtid och följa upp vad de olika aktiviteterna gett för resultat.

 • Implementera Google Analytics, Google Tag Manager och Google Search Console
 • Ge förslag på spårning som borde implementeras
 • Identifiera relevanta KPI:er i de olika delarna av kundresan
 • Ta fram datarapporter som är relevanta för Er verksamhet
 • Analysera insamlad data för att förbättra och optimera för konvertering på hemsida
 • Hjälper er att förstå hur man mäter data från organiska och sponsrade inlägg samt kampanjer på sociala medier

Strategi

Analysen ligger till grund för strategiarbetet. Det är först då man kan börja bygga sitt digitala ekosystem och vad var kanal bör innehålla och hur de olika delarna hänger ihop med varandra. 

Genom en välarbetad strategi kan man sprida varumärke, skapa förtroende och driva kvalitativ trafik till sin hemsida. Väl på hemsidan skapar man en miljö som är trivsam, intressant och anpassad efter målgruppen.

En strategi kan byggas för kortsiktiga mål men även för långsiktiga. Jag tror på en kombination av de båda med ett visst mått av flexibilitet. 

Är du intresserad av min kompetens och är i behov av att fylla någon lucka i din verksamhet så är du välkommen att kontakta mig.